Podstawowe założenia LMP

Założenia Leśnych Mistrzostw Polski

Podstawowe założenia Leśnych Mistrzostw Polski.

1 . Rozgrywki będą prowadzone w strukturze regionalnej. W każdym rejonie będzie odbywał się cykl 3-4 imprez kwalifikacyjnych do Turnieju Finałowego
2. Nad przebiegiem rozgrywek regionalnych sprawował będzie piecze koordynator regionalny.
3. O tytuł Mistrza Polski w Paintballu Leśnym będą miały prawo walczyć najlepsze 2-3 drużyny z regionu (w zależności od liczebności ligi regionalnej)
4. Format rozgrywek nie jest stały i będzie dostosowany do liczebności drużyn w lokalnym środowisku, wielkości i charakteru pola rozgrywek. Z założenia chcemy, aby każda edycja była inna, co podniesie atrakcyjność rozgrywek dla graczy.
5. Turnieje będą się odbywały wyłącznie na stałych i przystosowanych do tego polach komercyjnych.
6. Liczba zawodników w drużynie będzie mieścić się w zakresie od 4 do 8 osób w druzynie.
7. Turniej finałowy będzie rozgrywany w zespołach 5 osobowych. 
8. Dla wszystkich rogrywek regionalnych będzie prowadzony wspólny ranking. Punkty z poszczególnych turniejów będa liczone według wzoru uwzględniającego liczbę drużyn na turnieju. 
9. Regulamin rozgrywek Polskiej Ligi Paintballowej. Dopuszczone do użytku będą wszystkie markery zarówno semi-auto jak i z rampingiem/burstem z ograniczoną maksymalną szybkostrzelnością do 10 kulek na sekundę. 
10. Gramy w formule M500 - na każdy mecz gracz może zabrać 500 kulek (magazynek oraz 2 pody x 140)

Na obecną chwilę zgłoszone mamy rozgrywki w kilku rejonach. Poniżej lista rejonów oraz kontakt do koorynatora regionalnego.

Rejon Śląski - Oliwier Gajewski
Rejon Świętokrzyski - Henryk Miszczyk 
Rejon Mazowiecki - Tomasz Matuszewski
Rejon Lubelski - Artur Kloc
Rejon Wielkopolski - Andrzej Nawrot
Rejon Podlasie/Mazury - Mateusz Goździkiewicz
Rejon Pomorza - Arkadiusz Sroka

Zapraszamy serdecznie do współpracy środowiska graczy z pozostałych rejonów Polski! 
Niebawem pojawią się pierwsze informacje z rozgrywek regionalnych, więc zapraszamy do śledzenia profilu LMP.

polska liga paintballowa